Prof.Dr. Muhammed Şahin /

Rector of MEF /

“Bilim ve Teknolojide Türkiye’nin Dünyadaki Yeri”