WORKSHOP

Gelişim Geriliği Olan Çocuklar İçin Erken Müdahale Stratejileri

Çalıştay Uzmanları:

Uzm.Birgül U.Bayoğlu: Ankara Bayındır Hastanesi, bayoglu@hacettepe.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Şebnem Gümüşcü Tuş: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Ankara Güven Hastanesi, sebnem.tus@kstu.edu.tr

Çalıştay Tarihi: 12 Nisan 2019, Cuma

Çalıştay Süresi: 13.30-16.30 (3 saat)

Yeri: Dicle Üniversitesi Teknokenti, Silvan Yolu 5. Km. Diyarbakır

Çalıştay Ücreti: 200 TL

Katılımcılar İçin Önkoşullar: Çocuk Hekimleri, Okulöncesi Öğretmenleri, Özel Eğitim Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Uzmanları, Psikolog, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Lisans  (Okulöncesi, Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, PDR) 3-4. sınıf Öğrencileri.

Minimum Katılımcı Sayısı: 10

Maksimum Katılımcı Sayısı: 50

 

Çalıştay Özeti:

Bebeklik döneminden itibaren gelişim aşamalarını takip etmek ve riskli durumları saptayabilmek çok büyük önem taşımaktadır. Okulöncesi dönemi, çocukların tüm gelişim alanlarında ilerleme göstermeleri bağlamında kritik bir dönemdir. Çocuklar bu dönemde, ileriki hayatlarında gösterecekleri birçok davranış özelliklerinin temelini oluştururlar. Araştırmalar, gelişimleri yaşlarına göre geride olan çocukların problem davranış gösterme olasılıklarının yüksek olduğunu, etkinliklere katılım davranışlarında önemli sınırlılıklar gösterdiklerini, yetişkin ve akranlarıyla yeterli iletişim ve etkileşime giremediklerini rapor etmektedir. Bu nedenle okulöncesi öğretmenlerinin sınıflarında, çocukların gelişimlerini destekleyici stratejiler kullanmaları önemlidir. Bu çalışma, çocuk hekimleri, okulöncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının, çocukların gelişimlerini desteklemek ve kullanabilecekleri stratejileri betimlemeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda çalışmada, tüm gelişim alanlarına yönelik kullanılabilecek stratejilere yer verilmiştir.

Bu müdahale programının amacı, erken çocukluk döneminde çalışan uzmanlara ve öğretmen adaylarına, küçük çocukların normal gelişim basamaklarındaki farklılığı fark ederek gereksinim duydukları stratejileri kazandırmak, uygulama performanslarını iyileştirmek ve mesleki gelişimlerini desteklemektir.

Not: Çalıştaya katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurup info@ineseg.org adresine göndermeleri rica olunur.

 

Kayıt Ücreti İçin Banka Hesabı:

VakıfBank Diyarbakir Şubesi

IBAN: TR510001500158007305576334

Hesap Sahibi: INESEG

 

Gelişim Geriliği Olan Çocuklar İçin Erken Müdahale Stratejileri Çalıştayına Katılım Talebi

Adı-Soyadı Mesleği (Varsa)Çalıştığı Kurum ve Adresi E-Mail, GSM