Deadline, Fees and Registration

Important Dates (Önemli Tarihler)

Abstracts/Full-Text Paper Submission Deadline (Özet/Makale son gönderim tarihi)  4.10.2020           15.10.2020
Notification of Acceptance/Rejection (Kabul/ret bilgisi) Within 10 days after assessment of Referee (Hakem değerlendirmesinden itibaren 10 gün içinde)
Deadline for Payments (Ödeme için son tarih) 16.10.2020
Conference Dates (Konferans tarihleri) 05–06 .11. 2020

Conference Registration Fee (Kayıt Ücreti)  

In-Person Participants
(Oral/Poster Presenter)

Audience

(Dinleyici)

Student

(Öğrenci)

Registration Fee

100 $ (You can upload two papers with one registration)

(Bir kayıtla en fazla iki bildiri yüklenebilir)

50 $

60 $=270TL

Online Oral Presentation (For two papers): 80$=360 TL

(For Turkish citizens 1$=4,5 TL) (Türk vatandaşları için 1$=4,5 TL)

                               Sözlü Sunum: 100 $=450 TL

Participant conference registration in-person includes two papers upload, electronic conference proceeding book, electronic certificate of participation. Due to Covid-19 pandemic restrictions all coffee breaks and lunches,  delivery of all physical materials (conference program book, printed certificate of participation, name tag and conference bag etc) have been cancelled. Audience can be attend the conference online for free.

Şahsi katılımcılar için; iki adet bildiri/poster yükleme,  elektronik bildiri kitabı, elektronik katılım sertifikası kayıt ücretine dahildir. Covid-19 pandemisi kısıtlamaları nedeniyle içecek ikramları, yemekler, basılı materyallerin ve konferans çantasının dağıtımı iptal edilmiştir. Dinleyiciler konferansa online olarak ücretsiz katılabilirler.

Online Oral Presentation includes two papers upload, an electronic conference proceeding book, and a certificate of participation.

Video/Çevrimiçi konferansla sunum yapacak olan katılımcılar için; İki adet bildiri/poster yükleme, elektronik bildiri kitabı ve katılım sertifikası kayıt ücretine dahildir.

Notes:

  1. Two papers are free with one registration,  (Bir kayıtla en fazla iki bildiri yüklenebilir)
  2. In order to present paper, at least one of the authors must register before the deadline of registration (Son kayıt tarihinden önce yazarlardan en az biri kayıt yaptırmış olmalıdır)
  3. If it is possible please do not wait until the submission deadline (Mümkünse son kayıt tarihini beklemeyiniz).