Camera Ready Submission

I would like to thank  all of you for contributions to IENSC 2018. We have almost completed all processes of IENSC 2018.

We kindly request you to check following points once more, before publishing the IENSC 2018 Proceeding Book.

1- Please upload your paper’s final version with Create Camera Ready submission,

2- Your paper’s Camera Ready Format (the final version of paper which will be seen in proceding book) should be as given at the link below;

IENSC – Instructions for preparing papers(English)

IENSC – Instructions for preparing papers(Turkish)

IENSC – Instructions for preparing abstract (English-Turkish)

IENSC – Reference list specification

3- Papers  which will  be published only in abstract form should be extanded with 300 words long and include purpose,method,findings and discussion parts.

Please upload camera ready version of your paper until 30th November 2018.

With our best regards.

————————————————————————

Değerli katılımcımız

IENSC 2018 Konferansına verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunmak isteriz. IENSC 2018’nin tüm işlemlerini tamamlamak üzereyiz.

IENSC 2018’nin bildiriler kitabını hazırlamadan önce aşağıdaki hususlara bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyoruz.

  1. Camera ready submission ( bildirinizin bildiri kitabında basılacak son halini yükleme) işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Bunun için submission sistemindeki “create camera submission” işlemini kullanarak, bildirinizin basılması için yazım kurallarına göre hazırlanan düzeltilmiş son halini, 30 Kasım 2018 tarihine kadar yükleyiniz.
  2. Bildirinizi hazırlamanız için örnek formatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

IENSC – Instructions for preparing papers(English)

IENSC – Instructions for preparing papers(Turkish)

IENSC – Instructions for preparing abstract (English-Turkish)

IENSC – Reference list specification

  1. Sadece özet olarak yüklenecek bildirilerin en az 300 kelime uzunluğunda içerisinde amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışmanın bulunduğu genişletilmiş özetlerinin yüklenmesi gerekmektedir.

30 Kasım 2018 tarihine kadar bildirinizin basılmaya uygun son halini yüklemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.